Psychosociaal Werk Beeldend

Leven naar je waarden

De Vrije Academie ’t Pad staat voor een holistische aanpak van hoofd, hart en handen. De academie geeft betekenis aan de combinatie beeldende kunst en psychologie, waarbij een positief mensbeeld centraal staat. Dat maakt onze academie ideaal voor mensen die werken met personen met een burn-out, trauma en / of psychosociale problemen. Ook als je hier zelf mee te maken hebt, helpen onze opleidingen om jouw kracht te (her)ontdekken.

Holistisch werken

Hierbij gebruiken we de zes beginselen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en het kunstzinnig proces. De hele mens met al zijn aspecten wordt door deze methode aangesproken. Leven is een creatief proces. Creatief en kunstzinnig werken, spiegelt hoe je dat doet en geeft je de mogelijkheid je te ontwikkelen als authentiek en autonoom mens. We stellen onszelf ten doel je hierin te begeleiden.

PSW-2

Verdiep jouw beeldend vermogen

In het tweede jaar van Psychosociaal Werk Beeldend (PSW-2), welke volgt op de Basistraining/ KIB jaar, ga je dieper in op het kunstzinnige proces. Je ontwikkelt je beeldend vermogen in de breedte dankzij prikkelende opdrachten en de wisselwerking tussen woord en beeld.

Je uitdaging staat hierbij centraal. Onder vakkundige begeleiding werk je met dezelfde beeldelementen als in het eerste studiejaar en zo maken we een verdiepende slag. Beeldelementen zoals energie, toon, kleur, vorm, lijn, diepte, zen, figuratief en symboliek zijn de leidraad.

Je leert omgaan met het elkaar geven van feedback op de beeldende opdrachten. In de B-lessen ga je het ‘wat en hoe’ van beeldende opdrachten op creatieve en speelse wijze onderzoeken.

Belangrijk is het oefenen met ACT, d.w.z. het geven van thematische opdrachten in kleine groepjes thuis en op de opleiding. Onderzoek naar materiaal en techniek staat bij dit alles centraal.

Persoonlijke ontwikkeling en kunstzinnig vermogen versterken elkaar ook in dit studiejaar.

EXTRA STUDIE OPTIES: 

Mogelijkheid is voor de PSW-2 studenten om bij de B-lessen van HBK-2 als extra route aan te schuiven, om desgewenst hun beeldende vermogen ook in die richting te vergroten.Maar ook studenten van de HBK-2 route kunnen er voor kiezen om de PSW-2 B lessen te volgen. Zo kan er geleerd worden workshops te geven.
Voor het groepsproces is het noodzakelijk dat de essentiële groepsdagen in de groep waar je te gast bent actief in deel genomen wordt. Zoals de 0 (start) dag en de eindpresentaties. 
PLUS route onder voorbehoud dat er plaats is in de HBK-2.

Docenten: Annemieke Varkevisser en Monique van Vugt
Docenten specials: Marjan Raven en Nicole des Bouvrie
22 dagen om de veertien dagen
Woensdagen vanaf 28 augustus 2024
Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur
Studie-uren: ongeveer 20 dagen t.b.v. studiemateriaal en kunstzinnige opdrachten, zelfreflectie.
Kosten PSW-2 2024-2025: € 2.595  woensdag
Kosten PSW-2 PLUS 2024-2025: € 1.200 dinsdag of vrijdag
Mentorgesprek: € 95

PSW-3

Opleiding tot Psychosociaal Coach Beeldend en eerste deel van de studie tot Psychosociaal Therapeut Beeldend – ACT

Verdiep jouw beeldend vermogen

Een heel studiejaar met als focus de kerncompetenties van Coachen d.m.v. beeldend werken. Natuurlijk is ook deze route gebaseerd op ACT en het Kernkwadrant. Het lichaam en dus de ervaring van het zijn in het hier-en-nu wordt hierin meegenomen.

Veel zullen we bezig zijn met het onderzoeken van ons eigen proces op basis van ACT en het zelf bedenken van creatieve opdrachten. Dit alles leidt tot een stevige basis voor het PSW-4 therapeuten jaar. Tevens geven we aandacht aan het protocol van het counselen.

Uitgangspunt voor de Psychosociale Coaching Beeldend is het tot beeld komen, dit bevragen en met behulp van lichaamswerk de cliënt (en eerst jezelf) te leren zijn met wat er is (= acceptatie). Daarna volgt om door middel van creatieve opdrachten de cliënt (en jezelf) andere standpunten te leren innemen en d.m.v. kunstzinnige opdrachten de waardegerichte actie te oefenen. Dit om het te bepalen doel in het gekozen levensgebied te doen realiseren.

Zoals gezegd staat het beeld én de bevraging daarvan altijd centraal en je oefent tijdens de lesdagen hoe je dat gestructureerd en doelgericht aan kunt pakken. Met uitgangspunten van ACT (Acceptance & Commitment Therapy), de beeldtaal, Kunstzinnig Proces, gebruik van verschillende materialen, werkvormen en technieken, zijnsoriëntatie, schematherapie en kernkwadranten leer je compassievol te counselen. Waarbij er ruimte is voor jouw persoonlijke stijl.

Je leert hoe je kunt bemoedigen, uitdagingen helder krijgt, waardegericht handelt om zo de cliënt via beeld en woord inzicht te laten krijgen in hoe ‘te doen wat werkt’.

Humor, lef, creativiteit, passie, out of the box, buiten de lijntjes durven denken en doen.

Learning by doing staat centraal, weten en doen onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld, zelf ervaren en uitvoeren oftewel, let’s ACT!

Goed voor een certificaat Psychosociaal Coach Beeldend.

Start op donderdag 5 september 2024
Docenten: Nicole des Bouvrie, Monique van Vugt en Annemieke Varkevisser
Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur
Studie-uren: intervisie, boekenlijst, oefensessies, modules bestuderen.
22 lesdagen om de 14 dagen
Kosten € 2.695
Mentorgesprek: € 95 

PSW-4
Afstuderen als Psychosociaal Therapeut Beeldend

Counseling en kunst

De opleiding psychosociaal therapeut beeldend draait volledig om beeldend opdrachten in combinatie met het oefenen in counseling. Dit studiejaar bouwt voort op de het basisjaar, PSW-2 en PSW-3. Tijdens dit laatste deel van het PSW studietraject hebben we het over psychosociale processen, over ACT, over transparantie en betrokkenheid. Allemaal cruciaal om een goede Psychosociaal Therapeut Beeldend te worden.

Je leert individuen diepgaand te begeleiden in hun persoonlijke proces en je leert de stappen van het creatieve en het kunstzinnige proces op gang te brengen. Onderdeel daarvan is het objectief vragen kunnen stellen naar aanleiding van de beelden. Eigenlijk is dit studiejaar de essentiële en noodzakelijke kers op de taart van alles wat je hiervoor geleerd hebt. En andersom is dat wat je hiervoor geleerd hebt nodig geweest om dit studiejaar de wezenlijke transformatie bij jezelf in de rol van begeleider te realiseren.

In dit spannende en leerzame traject groei je uit tot een Psychosociaal Therapeut Beeldend. Je kunt met je diploma een eigen praktijk opstarten om mensen te begeleiden met een therapeutische hulpvraag zoals depressie, burn-out, relatievragen, fysieke klachten, psychosomatische klachten etc. Ook is het aansluiten bij een interdisciplinair team mogelijk. Deze route is geaccrediteerd door de KTNO en aangesloten bij de beroepsvereniging Tekentaal.

Mentorgesprek: € 95 per gesprek
Docenten: Annemieke Varkevisser, Nicole des Bouvrie, Marjan Raven.
Lesdag: om de veertien dagen
Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur
Studie-uren: intervisie, boekenlijst, oefensessies, modules bestuderen.
2024 start in september, 22 lesdagen.
Kosten € 2.800

Instromen met voldoende (therapeutische en kunstzinnige) vooropleiding en of ervaring is bespreekbaar tijdens een intakegesprek. Graag ruim van te voren opgeven via het intakeformulier. Om instroom PSW-3 in september 2024 mogelijk te maken worden er in overleg twee studiedagen ingepland om je in te werken in de werkvormen van ‘t Pad.
Kosten: € 800 inclusief digitaal de benodigde verplichte modules. Bij deelname PSW krijg je eenmalig € 350 korting op de studiekosten.