Studenten aan het woord

Studenten Basistraining

“De combinatie van beeldend werken, psychologie en filosofie spreekt mij zeer aan. Voor mij kan het één niet zonder het ander.“
Anja de Jager
student KIB-1
Vandaar dat ik niet kies voor een reguliere kunstacademie maar op zoek ben naar een beeldende academie met een holistische benadering.”
Aankomend student
Basisjaar
“Ik vind het zo grappig/fijn en leuk dat je direct van les 1 op een of andere manier getraind en uitgedaagd wordt om flexibel te denken. Vaak gebeurt dit zo subtiel dat ik het in eerste instantie helemaal niet door heb maar achteraf er ineens bewust van word.”
Iris Gort Klein Koekamp
Basisjaar
“Laatst op mijn werk heb ik met kinderen gewerkt van 5 en 6 jaar. Ze mochten op een groot blad met plakkaatverf gaan verven met de vingers. Voor elk was het een speciale ervaring. De één bleef rondjes draaien met haar vingers op het blad, de ander ging stippels zetten met de vingers om vervolgens zijn handen helemaal in te smeren en handafdrukken te maken. Een meisje met slechts 10% gezichtsvermogen begon voorzichtig en klein en ging steeds meer het hele blad gebruiken. Allen keken erg opgewekt en vrolijk tijdens het vingerverven. Ook het meisje wat nooit zoveel vertelt als ze bij mij is. Ze was betrokken bij wat ze deed en toen ik op het einde vroeg aan de kinderen wat ze voelden en hoe ze het vonden. Zei dit meisje: ‘Dit heb ik nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit met mijn vingers mogen verven. Het voelt heel zacht en fijn’……”
Nadine van der Graaf
Basisjaar

“Jarenlang ben ik op zoek geweest naar een passende opleiding. Vaak vroeg ik mij af: Is dit het wel? Weet ik zeker dat ik investeer in de juiste opleiding voor mij? Het geld was dan een obstakel om überhaupt te beginnen. Toen ik bij ’t Pad kwam vielen al die argumenten van het ene op het andere moment weg. Ik wist zeker dat ik dit wilde, het geld was ineens geen bezwaar meer. Nu, vier jaar later, is de opleiding bij ’t Pad de beste investering in mijn leven geweest. Het heeft me heel veel gebracht in mijn persoonlijke ontwikkeling, en inmiddels ben ik mijn eigen atelier/praktijk aan het opstarten. Zo kan het gaan in het leven, ik zou het iedereen gunnen!”
Annemieke
Basisjaar

Studenten PSW

Student Margreeth Zwiggelaar-Ufkes over de route PTB

Psychosociaal Therapeut Beeldend bij de vrije Academie ’t Pad is een bijzondere, unieke opleiding in Nederland. Het biedt de mogelijkheid om creatieve / kunstzinnige therapie te combineren met de methode van Acceptence Commitment Therapy (ACT). Beide methoden, die in de geestelijke gezondheidzorg al veelvuldig worden toegepast, hebben zich in de praktijk en door empirisch onderzoek, al jaren bewezen. De meerwaarde van de methode van ACT te combineren met kunstzinnig werken, is dat het bij beide er om gaat gevoelens en emoties te accepteren. Door deze te dragen en te doorleven, het los te kunnen laten en er daardoor een grotere vrijheid ontstaat om tot keuzes te komen voor wat er werkelijk voor jou toe doet in het leven. Ze helpen psychische en sociaal-emotionele klachten, en daarmee samenhangende spanningsklachten te verminderen. En een meer psychologische flexibiliteit zorgt ervoor dat je beter om kunt gaan met pijnlijke gedachten en gevoelens, en effectiever actie kunt ondernemen om je leven rijk en zinvol te maken. Beeldend werken is al heilzaam. Een tekening, hoe eenvoudig ook, zegt zoveel meer dan woorden kunnen doen. En door deze methoden samen te voegen, werkt het heel krachtig!

Het zijn magische momenten wanneer een cliënt tot inzicht komt, door op verschillende manieren te kijken naar een beeld dat zelf is gemaakt. En beeldend werken ondersteunt en bevordert het proces van verwerken van gevoelens en emoties.

Het maken van een beeld geeft ook allerlei inzichten. Dat je geneigd bent jezelf kleiner te maken bijvoorbeeld, of dat je moeite ervaart met het aangeven van grenzen, of je eenzaam voelt. Zijn met de gevoelens, brengt al afname in heftigheid van emoties. En ervaren dat je ermee kunt zijn, geeft ook vertrouwen. In een beeld kan ook een uitdaging worden aangegaan, om zo op een veilige manier, ander gedrag uit te proberen en ervaren wat het met je doet.

Het kunstzinnig proces, zoals wordt gebruikt op de vrije Academie ’t Pad, wordt doorlopen. Vanuit een richting, is experimenteren van belang. Vrijkomen van gedachten, attitudes en patronen. Waarna het beeld op allerlei manieren kan worden bekeken en geobserveerd, en daardoor verbaliseren en accepteren (zijn met wat er is) mogelijk wordt.

Vanuit acceptatie is transformatie mogelijk, je gaat je uitdaging aan. Daardoor integreert het oude met het nieuwe. Uiteindelijk is de laatste fase van het kunstzinnig proces niet het minst belangrijk, het tentoonstellen. Je laat het aan de buitenwereld zien. Het hele proces, wordt doorleefd en gevoeld. Lichaamswerk, alsmede ontspanning – en grondingsoefeningen, yoga, meditatie en Mindfulness, zijn in het proces ondersteunend en heilzaam.

Nu ik de opleiding heb voltooid kan ik zeggen, dat na ruim 20 jaar werken als coach en trainer, ik eigenlijk met deze combinatie van methoden, de meest zuivere vorm van coachen, begeleiden en geven van therapie heb gevonden. De cliënt helpt zichzelf, heeft de regie, en geeft in meer ontspannenheid, zelf weer vorm aan zijn of haar eigen leven. Een ervaring die je je leven lang bij je draagt. Dat willen we allemaal toch eigenlijk?

Mijn praktijk begint nu vorm te krijgen, en de website www.mijnateliertje.nl is bijna in de lucht. Voor mij was dit de grootste stap die ik kan zetten in het nemen van regie over mijn eigen leven. En dat voelt goed en heel vrij. Nieuwe cliënten zijn vanaf nu, van harte welkom voor het ervaren van deze bijzondere combinatie van methoden, in Mijn Ateliertje. Voor een indruk van mijn ervaringen met het laatste jaar van deze opleiding, kun je ook een kijkje nemen op mijn facebookpagina: www.facebook.com/mijnateliertje. En de opleiding PTB, ja, ik kan het je voor wat je ermee kunt gaan doen, en alleen al voor je eigen ontwikkeling, van harte aanbevelen. Hartelijke groet, Margreeth Zwiggelaar-Ufkes
Margreeth Zwiggelaar-Ufkes
PSW
Terugblik op 5 jaar ’t Pad.

“Vijf jaar geleden kwam ik in aanraking met een workshop ‘op verhaal komen’. Wat een geweldige ervaring om de kracht van de beeldtaal zelf aan de levende lijve te ervaren. Dit wilde ik zelf ook kunnen. Na een vergelijk van meerdere opleidingen kwam ik uit bij Vrije Academie ’t Pad. Een goede keus kan ik vijf jaar later beamen.

Ik wilde leren schilderen, leren om mijn innerlijke wereld beeldend uit te kunnen drukken. En ik wilde de kracht van het beeldend werken als therapie kunnen inzetten.

Om dat te leren, ontdekte ik al snel, moest ik eerst mezelf weer leren ontdekken. Vooral het leren loslaten van de criticus in mij en naar de roep van mijn innerlijke kind te leren en durven luisteren. Vrije Academie ’t Pad gaf mij hier volop de gelegenheid voor, liet me in mijn waarde, maar ook prikkelend genoeg om uit mijn comfort zone te komen. Twee intensieve KIB jaren brachten me steeds dichter bij mijn kern. Ik had ze niet graag willen missen.

Het derde jaar heb ik de ruimte genomen om een jaar HBK te volgen, heerlijk, vrij kunnen experimenteren met verschillende materialen, ik heb geleerd om anders te kijken naar mijn werken, meer te durven doen en mij te bevrijden van de oordelen die ik op mezelf had.

De roep in mij om psychosociaal therapeut beeldend te worden werd echter steeds sterker, de vervolgstap naar het 3e jaar PSW was een logisch gevolg. De kracht van de beeldtaal heeft mij in mijn eigen kracht gebracht, dit wilde ik kunnen delen. Het 4e jaar van PSW was de slagroom op het toetje. Het intensiefste jaar, maar het meest waarde-volle jaar voor mij. Hier kwam de kracht van het kunstzinnig beeldend werken in combinatie met ACT bij mij binnen. Ik werd me bewust van mijn ‘drama’, mijn script ‘ik kan het niet’. Ik ontdekte de angst en de woede die er achter lag verborgen. Ik leerde mijn waardes kennen en dat ik leerde dat ik zelf de keuze heb om in mijn ‘drama’ te blijven of te handelen vanuit mijn waarden. Dit alles wist ik heel diep in mijn hart wel, maar door het beeldend werken en ACT te leren leven, met vallen en weer opstaan, heb ik het onder ogen gezien en gevoeld in heel mijn wezen. Ik ben ‘geland’ in mezelf. Mijn leven is er door verrijkt en zinvoller geworden. Mijn relaties met mijn naasten zijn verdiept. Kortom, het voelt als thuiskomen.”
Jose Fikken
Psychosociaal therapeut beeldend.
“ACT en het beeldend werken heeft het afgelopen jaar veel bij me losgemaakt. Het belang van leven naar je waarden, je kwaliteiten en valkuilen kennen, de belemmerende gedachtes en hoe daar mee om te gaan. Het leren zien van je ‘eigen drama’ en hoe dat je functioneren beïnvloedt.

Het letterlijk zichtbaar maken van die elementen door het inzetten van beeldend werken binnen ACT verwondert me nog elke keer. Wat mij het meest raakt is de eigen verantwoording die ik en dus ieder ander heeft voor de kwaliteit van zijn eigen leven. De keuze die je daarin hebt en ook kunt, mag en misschien wel moet, maken?! Het boek van Viktor Frankl, De zin van het bestaan, was in dat licht mooi om te lezen.” Monique van Vugt
Monique van Vugt
PSW

Studenten HBK-4

“Wat heb ik vijf fantastische opleidingsjaren gehad! Vol informatie, innerlijke voeding en creatief leren spelen binnen allerlei opdrachten.. Ik voel me rijk en gevuld en wat ik heb geleerd en ontvangen heb ik weer doorgeven. Hoe mooi zou het zijn, als binnen veel scholings- en opleidingscentra een Padpaadje zou komen Marjan en docenten, bedankt voor deze geweldige inspirerende opleiding!”
Trix Meurs-Dekker
HBK-4
“Ik heb geleerd naar kunst te kijken, mijn gevoel en intuïtie de ruimte te geven en vooral vertrouwen op te bouwen dat ik als persoon met standaard gereedschap toch iets unieks kan neerzetten, en dus een waardevolle bijdrage kan leveren. Vanuit die kracht ben ik, al tijdens het eerste lesjaar, met veel plezier schilderles gaan geven.In het afstudeerjaar holistisch beeldend kunstenaar kon ik, door de ruimte die de opleiding heeft en geeft, mijn eigen weg bewandelen en mijn gekke knutsels onderzoeken. Dat waren vaak authentieke werkstukken met vreemde materialen of andere invalshoek waar ik altijd veel plezier aan beleefde. Maar het waren geen schilderijen en ik dacht lang dat het dus geen kunst kon zijn. Uiteindelijk kreeg ik mijn diploma (zonder schilderij!) met conceptuele kunst: video’s, ruimtelijke werken, fotografie en een performance. Die ruimte bij de opleiding gaf mij vleugels. De vijf jaren op de opleiding zijn voor mij in één woord samen te vatten: schatgraven. Waarbij ik de schat ben en het graven als de weg zie. Mijn innerlijke reis was belangrijk en ik ben daarmee blijer én rijker in mijzelf thuis gekomen.” Albert van der Zwa