ACT toegepast als opleidingsmodel

ACT toegepast als opleidingsmodel, maar hoe dan?

Onze opleiding gaat over het leren leven naar je eigen waarden, het omzetten van inflexibele houdingen naar een flexibele levensstijl. Niet omdat het leven dan alleen maar rooskleurig is, maar omdat alles wat er gebeurt dan beter gedragen kan worden. Dit is niet alleen de basis van ACT, maar ook binnen alle opleidingen aan Vrije Academie ’t Pad. Maar hoe passen we deze ACT-basishouding toe in onze opleiding? Hoe ziet dat er uit?

 

Onze leermethode

Er zijn, zo is bekend, verschillende manieren van leren. De ene route is eerst alles willen weten voordat je iets doet, vanuit kennis naar doen, met als risico het in onze samenleving ontstane idee dat je vanuit je hoofd controle kunt houden op je leven. Anderen leren door schijnbaar ‘maar wat te doen’ en gaandeweg bij te stellen, ervaringsgericht, onderzoekend, daarmee in het leven zelf staan….

De opleidingen van Vrije Academie ‘t Pad zijn vooral gericht op die tweede manier, en dat vraagt soms een hele omschakeling van studenten, maar werkt juist wel goed op deze manier. Deze manier van leren is in wezen ‘ACT toegepast’. We kiezen juist voor deze ervaring-gebaseerde manier van leren omdat we denken dat de westerse samenleving veelal ‘last’ heeft van de eerste manier van leren en daardoor veel mensen in psychische problemen komen: de illusie van het maakbare leven, van heel hard je best doen.

 

Wetenschappelijk of ervaringsgericht?

Ook zijn we vanwege deze leermethode (en mede ook daarom) expliciet een HBO+ opleiding en kiezen we ervoor geen wetenschappelijke opleiding te zijn. Dat we die wetenschappelijke en filosofische onderbouwing niet altijd aanreiken betekent niet dat die er niet is!

Een student met een wetenschappelijke achtergrond zegt: “Ik heb me erg vaak verbaasd hoeveel er werd onderwezen zonder dat docenten beseften hoeveel ze deden, wanneer bekeken vanuit de gangbare wetenschappelijke/academische manier die ik ook gewend ben/was. En dan bedoel ik: een zinnetje tussen neus en lippen door waarover ik tig boeken heb gelezen en het dan nog minder begreep dan dat op ‘t Pad werd gedaan in de praktijk.”

Het gaat dus om een bepaalde houding. Gijs Janssen schrijft in zijn hoofdstuk over waarden in ‘Time to ACT’, over moeten – mogen – willen. Waarbij willen staat voor waardegerichte actie.  Dat wil zeggen het aangaan van beweging in de werkende richting. In ‘How 2 ACT’ valt op hoe praktisch, ervaringsgericht, ‘ga het maar doen’, je jezelf als therapeut/coach opstelt.

Dat vraagt in die rol een zekere kwetsbaarheid. Je neemt jezelf mee in het proces met de cliënt. Het gaat daarbij dus niet of zeker niet alleen om kennis en wetenschappelijke bewijzen. Maar om serieus ‘te doen wat werkt’. Vooral ook vanuit de eigen levenservaring en doorlopen leerproces om ACT (te proberen) te leven. Ook bij de beeldelementen (kleur, vorm, lijn, diepte, etc.) is ‘voelen en doorleven’ de essentie. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor nodig. Misschien niet eens wenselijk laat staan haalbaar.

 

Voor wie is ACT-therapie zoals toegepast op Vrije Academie ‘t Pad dan geschikt?

In hoofdstuk 9 in hetzelfde boek (Time to ACT – Nederlandstalig) schrijft Gijs Jansen over de toepassing van ACT bij zwaardere gevallen en het gebruik van diagnoses. Waarbij hij zijn antwoord begint met: ‘ACT kun je bij alles en iedereen toepassen…’.

‘t Pad gaat met de onderbouwing van ACT dus juist erg uit van een bepaald ‘geestelijk’ mensbeeld waarin dit ontstijgende vermogen als basis centraal staat maar dus ook een visie heeft dat de afbraak daaraan door de omgeving en leergeschiedenis er aan ten grondslag ligt. Dat mensbeeld heeft verregaande gevolgen, namelijk dat in therapeutische sessie we vertrouwen op dat diepere (geestelijke) menszijn en dat aanspreken. Dan gaat het niet om oplossingsgericht bezig zijn met wat iemand al dan niet kan, waarbij timing absoluut cruciaal is, maar helder de menselijke verlangens daaronder aanspreken en ons daarop richten. En dat werkt, zo blijkt, ook bijzonder goed in de praktijk.

Dus niet ziekte gericht maar mensgericht. Dit werkt, zo is wetenschappelijk onderzocht door ACT therapeuten, bij diverse psychische problemen. Eigenlijk is ACT niet probleem gericht, het is therapie gericht op het aangaan van het leven zelf en het ontwikkelen van de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. We zien daarom de mens als geestelijk fenomeen met een groeiopdracht. Het lijden zelf te omarmen….en er sterker en vrijer uit te komen. Met beide voeten op de grond.

 

Meer weten?

Mocht je meer willen weten over de opleidingen die op de Vrije Academie ‘t Pad worden aangeboden, lees dan meer hierover op onze website of neem contact op.

Kern-in-Beeld

Afstudeerrichting Psychosociaal Werk (PSW):

Psychosociaal Werk (PSW-2)

– Psychosociaal Coach Beeldend (PSW-3)

Psychosociaal Therapeut Beeldend (PSW-4)

Afstudeerrichting Holistisch Beeldende Kunst (HBK)

Verder bieden we ook verschillende cursussen aan, meer informatie te vinden via deze link.

Het verschil tussen waarden en doelen is dat doelen het eindpunt markeren dat je wilt bereiken, en waarden gaan over de reis daar naartoe.
Gijs Jansen