Psychosociaal Werk Beeldend

Leven naar je waarden

De Vrije Academie ’t Pad staat voor een holistische aanpak van hoofd, hart en handen. De academie geeft betekenis aan de combinatie beeldende kunst en psychologie, waarbij een positief mensbeeld centraal staat. Dat maakt onze academie ideaal voor mensen die werken met personen met een burn-out, trauma en / of psychosociale problemen. Ook als je hier zelf mee te maken hebt, helpen onze opleidingen om jouw kracht te (her)ontdekken.

Holistisch werken
Hierbij gebruiken we de zes beginselen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en het kunstzinnig proces. De hele mens met al zijn aspecten wordt door deze methode aangesproken. Leven is een creatief proces. Creatief en kunstzinnig werken, spiegelt hoe je dat doet en geeft je de mogelijkheid je te ontwikkelen als authentiek en autonoom mens. We stellen onszelf ten doel je hierin te begeleiden.

PSW-2

Verdiep jouw beeldend vermogen
In het tweede jaar van Psychosociaal Werk Beeldend (PSW-2) ga je dieper in op het kunstzinnige proces. Je ontwikkelt je beeldend vermogen in de breedte dankzij prikkelende opdrachten en de wisselwerking tussen woord en beeld. Je uitdaging staat hierbij centraal. Onder vakkundige begeleiding werk je met dezelfde beeldelementen als in het eerste studiejaar en zo maken we een verdiepende slag. Beeldelementen zoals energie, toon, kleur, vorm, lijn, diepte, zen, figuratief en symboliek zijn de leidraad. Je leert omgaan met het elkaar geven van feedback op de beeldende opdrachten. In de B-lessen ga je het ‘wat en hoe’ van beeldende opdrachten op creatieve en speelse wijze onderzoeken. Belangrijk is het oefenen met ACT, d.w.z. het geven van thematische opdrachten in kleine groepjes thuis en op de opleiding. Onderzoek naar materiaal en techniek staat bij dit alles centraal. Persoonlijke ontwikkeling en kunstzinnig vermogen versterken elkaar ook in dit studiejaar.

Kosten PSW-2 2023-2024: € 2.495
Mentorgesprek: € 90
Docenten: Annemieke Varkevisser en Monique van Vugt
Docenten specials: Mary Webster en Nicole des Bouvrie

20 dagen om de veertien dagen.

2023-2024 PSW-2 vanaf donderdag 14 september 2023

Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur
Studie-uren: ongeveer 20 dagen t.b.v. studiemateriaal en kunstzinnige opdrachten, zelfreflectie.

 

 

PSW-3

Opleiding tot Psychosociaal Coach Beeldend en eerste deel van de studie tot Psychosociaal Therapeut Beeldend – ACT

Groei is delen wie je bent
Na de basistraining kun je kiezen voor dit toegepaste studiejaar. PSW-3 is een jaar waarin je leert op basis van ACT en beeldend werken te coachen maar is ook het voorbereidende jaar voor PSW-4.  Je leert lichtvoetig via beeld en ACT mensen te inspireren hun leven te doorleven en op de rit te zetten. Ervaar zelf hoe leuk en creatief ACT kan zijn. Toelating na getoonde geschiktheid door het team te bepalen door middel van een entreetoets.

Je rondt af als Psychosociaal Coach Beeldend Act georiënteerd.

Dit studietraject kun je vervolgen met PSW-4; Psychosociaal Therapeut Beeldend ACT gebaseerd.

Kosten studiejaar 2023-2024: € 2.595
Mentorgesprek: € 90

Docenten team PSW-3: Nicole des Bouvrie, Monique van Vugt.
Docenten specials: Annemieke Varkevisser, Marjan Raven.

22 lesdagen en twee praktijkdagen bij begeleider. Studie-uren ongeveer 12 dagen. Oefenen met oefencoachees, met feedback van docent.

Lesdagen 2023-2024 vanaf 28 augustus 2023 t/m 24 juni 2024 op maandagen.
Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur

PSW-4 Afstuderen als Psychosociaal Therapeut Beeldend

Counseling en kunst
De opleiding psychosociaal therapeut beeldend draait volledig om beeldend werken en oefenen in counseling. Dit studiejaar bouwt voort op de twee basisjaren en PSW-3. Tijdens dit tweede deel van het PSW studietraject praten we over psychosociale processen, over ACT, over transparantie en betrokkenheid. Allemaal cruciaal om een goede Psychosociale Therapeut Beeldend te worden. Je leert individuen te begeleiden en je leert de stappen van het creatieve en het kunstzinnige proces op gang te brengen. Onderdeel daarvan is het objectief vragen kunnen stellen naar aanleiding van de beelden. Deze route is gebaseerd op Acceptance en Commitment Therapie (ACT). In dit spannende en leerzame traject groei je uit tot een Psychosociaal Therapeut Beeldend. Je kunt met je diploma een eigen praktijk opstarten om mensen te begeleiden met een therapeutische hulpvraag zoals depressie, burn-out, relatievragen, fysieke klachten, psychosomatische klachten etc. Ook is het aansluiten bij een interdisciplinair team mogelijk. Deze route is geaccrediteerd door de KTNO en aangesloten bij de beroepsvereniging Tekentaal.

Studiekosten PSW-4 2023: € 3.400
Mentorgesprek: € 90 per gesprek
Docenten: Annemieke Varkevisser, Nicole des Bouvrie, Marjan Raven.

Lesdag: Vrijdag om de veertien dagen
Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur
Staat gepland: april 2023 als vervolg op PSW-3 dat startte in september 2022

Studie-uren: intervisie, boekenlijst, oefensessies, modules bestuderen.

PSW-3 start 2024 september 22 lesdagen, kosten € 2800
PSW-4 in 2024 start in september, 22 lesdagen. kosten € 2800

Instromen met voldoende (therapeutische en kunstzinnige) vooropleiding en of ervaring is bespreekbaar tijdens een intakegesprek. Graag ruim van te voren opgeven via het intakeformulier. Om instroom PSW-3 in september 2023 mogelijk te maken worden er in overleg twee studiedagen ingepland om je in te werken in de werkvormen van ‘t Pad.
Kosten: € 800 inclusief digitaal de benodigde verplichte modules. Bij deelname PSW krijg je eenmalig € 350 korting op de studiekosten.
Docent: Marjan Raven