Holistisch Beeldende Kunst

Over de opleiding Holistisch Beeldende Kunst (HBK)

De opleiding voor Holistisch Beeldend Kunstenaar aan Vrije Academie ’t Pad is een kunstacademie zoals er geen andere is.

Kunst beweegt zich tussen emotie/ expressie en beeldende vaardigheid. Hiertussen bevindt zich het unieke scheppende vermogen. Op dit scheppende vermogen zitten door onze opvoedingscultuur vaak blokkades. Zoals bijvoorbeeld het idee dat kunst ontstaat uit ‘magische inspiratie’, of dat kunst alleen kunst is als je heel getalenteerd bent en zomaar meteen uit het niets ‘mooie’ dingen maakt.

Onze visie is dat elk mens creatief is, dat elk mens kan tekenen/schilderen. Tenminste…. je moet er wel affiniteit mee hebben en het graag willen doen.

Vergelijken is menselijk maar niet wenselijk. Vergelijken kan leerzaam zijn als je het open en onderzoekend houdt. Vergelijken om te kijken wie beter is werkt niet goed. Je verlamt jezelf, of je je nu ‘beter’ voelt of ‘slechter’. Onderzoekend kijken wat je kunt leren, altijd en overal, dat werkt wel. 

Techniek en vaardigheid zijn een integraal onderdeel van deze studierichting, evenals de kunstgeschiedenis en praktische filosofie. En natuurlijk, wie ben jij en wat wil je vertellen door middel van je beelden. Dit maakt deze route holistisch!

Als rode draad door de afstudeerrichting tot Holistisch Beeldend Kunstenaar lopen de stappen van het kunstzinnig proces. Van experimenteren tot exposeren. Durf jij het aan?

HBK-2

Verdiep jouw beeldend vermogen

In het tweede jaar (HBK-2) ga je dieper in op het kunstzinnige proces welke in het basisjaar is aangeboord. Je ontwikkelt je beeldend vermogen in de breedte dankzij prikkelende opdrachten en de wisselwerking tussen woord en beeld. Je uitdaging staat hierbij centraal.

Onder vakkundige begeleiding werk je met dezelfde beeldelementen als in het eerste studiejaar en zo maken we een verdiepende slag. Beeldelementen zoals energie, toon, kleur, vorm, lijn, diepte, zen, figuratief en symboliek. Materiaal, techniek, de waarneming en de expressie vormen de kern van dit studiejaar. Ook leer je omgaan met geven en ontvangen van feedback.

EXTRA STUDIEOPTIES:

Mogelijkheid is voor de HBK-2 studenten om bij de B-lessen van PSW-2 als extra route aan te schuiven. Zo kan er geleerd worden workshops te geven.
Maar ook studenten van de PSW-2 route kunnen er voor kiezen om de HBK-2 B lessen te volgen om desgewenst hun beeldende vermogen ook in die richting te vergroten.

Voor het groepsproces is het noodzakelijk dat de essentiële groepsdagen in de groep waar je te gast bent actief in deel genomen wordt. Zoals de 0 (start) dag en de eindpresentaties.

Plusroute onder voorbehoud dat er plaats is in de groep van PSW-2.

Persoonlijke ontwikkeling en kunstzinnig vermogen versterken elkaar. 

Dinsdag of vrijdag groep
Kosten 2024-2025 € 2.595
Kosten 2024-2025 PLUS € 1.200 woensdag
Mentorgesprek: € 95 
Docenten: Ingrid Friesen en Liesbeth Veenhof
Docenten specials: Mary Webster en Nicole des Bouvrie
22 dagen om de veertien dagen
Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur
Studie-uren: ongeveer 20 dagen t.b.v. studiemateriaal en kunstzinnige opdrachten, zelfreflectie.

HBK-3

Jij als eigenzinnige kunsternaar

De opleiding holistisch beeldende kunst helpt jou om een eigenzinnig kunstenaar te worden. Je verlegt grenzen en onderzoekt hoe beeldende kunst zich door de kunstgeschiedenis laat zien. In dit derde jaar leer je je uit te drukken via de verschillende beeldvormen van de moderne kunst van 1800 tot nu. Aan het einde van dit jaar laat jij jezelf zien in een expositie en je eigen portfolio en een hou je een expositie bij jou thuis.

Kosten studiejaar 2024-2025: € 2.695
Mentorgesprek: € 95
Docent: Liesbeth Veenhof en Mary Webster
Docenten specials:  Nicole des Bouvrie 
Adviescommissie: Marjan Raven
Lesdag: Maandag
Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur

Extra studie-optie in HBK  onder leiding van Liesbeth Veenhof – begeleiden kunstzinnige opdrachten datums volgen € 475

HBK-4
Afstuderen als Holistisch Beeldend Kunstenaar

HBK-4

Afstuderen als Holistisch Beeldend Kunstenaar

Wie ben je en wat druk je uit in kunst?
De opleiding holistisch beeldende kunst rond je af in jaar 4, het afstudeerjaar. Als bezield beeldend kunstenaar leer je je authenticiteit te verfijnen en uit te drukken.

Jij bepaalt het thema van je onderzoek en artist statement en maakt een serie van minimaal drie inspirerende werkstukken. Tijdens het afstuderen werk je ook constant aan een ontwikkelingsdoek. In dit studiejaar word je persoonlijk begeleid door je docent en krijg je een paar keer persoonlijke feedback van de advies- en examencommissie.

Uiteindelijk heb je minimaal drie eindwerken voor je afstudeerjaar en sluit je af met een openbare expositie met de groep. Zo heb je een professionele basis en start van je beeldend kunstenaarschap.

Bekijk werkstukken op  Afbeeldingsresultaat voor pinterest teken in tekst wordpress zetteninterest.

 

Kosten studiejaar 2024-2025: € 2.800
Mentorgesprek: € 95
Docent: Liesbeth Veenhof
Lesdag: Dinsdag (totaal 19 lesdagen)
Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur
Examencommissie: Liesbeth Veenhof, Marjan Raven en Annemieke Varkevisser

Dit studiejaar is ook zonder diploma-eisen te volgen.

"Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk… dat is de echte werkelijkheid. "

Aristoteles, Athene ,350 j. voor Christus