KINDERCOACH BEELDEND

Kindercoach Beeldend

De kindertijd is iets bijzonders, het is een fase van het leven waarin elke ervaring mee bepaalt wie het kind later in zijn volwassenheid wordt. Ons westers educatieve systeem is er tot nu toe noch niet erg op gericht kinderen te helpen vaardig te worden om met de ups en downs van het leven om te gaan. Onze scholingssysteem is immers vooral bedoeld de mens op te voeden om te participeren in ons werkklimaat. Maar dat werkklimaat verandert door de toenemende automatisering. Maar ons educatieve systeem is niet heel veel veranderd sinds 1900. Hierdoor leert het kind wel heel goed dat één plus één twee is. Maar is er weinig aandacht voor zelfkennis, levenswetmatigheden en het ontwikkelen van de vaardigheden die je nodig hebt om het leven aan te gaan.

Als je graag beeldend met kinderen wilt werken om kinderen kracht te geven dan is dit je route door de opleiding:

Basisjaar (KIB), PSW-2 en PSW-3, met vijf extra dagen ‘Werken met Kinderen’

Deze route is nadrukkelijk geen therapie, niet omdat we dat niet zouden kunnen aanbieden, maar omdat we dat niet willen. Kind en therapie is een beetje een vreemde combinatie. Therapie is heropvoeden terwijl het kind nog rechtstreeks opgevoed wordt door een ieder die om het kind heen staat. Coaching is begeleiden en bekrachtigen.

De route is ACT georiënteerd. ACT is in essentie van mening dat de mens altijd moeilijkheden tegenkomt. Dat het vermijden van de moeilijkheden niet de juiste weg is. Ook niet de oplossingen alleen in het veranderen van je omstandigheden te zoeken, maar eerst in je houding ten opzichte van deze moeilijkheden aan te pakken.

In de basistraining zijn alle opdrachten ook heel goed te gebruiken voor kinderen. Dit komt omdat we de opdrachten bij volwassenen gebruiken om te heropvoeden en bij het kind zelf de vrije creativiteit direct open kunnen houden (KIB) en dan in een later stadium het kind kunnen uitdagen zich zelf aan te leren nieuwe grenzen op te zoeken, keuzes te maken, durven te falen en zo krachtig te worden. In PSW-3 leer je een lesopbouw te maken die tevens heel geschikt is, mocht je hiervoor kiezen, om in te zetten voor de doelgroep werken met kinderen en jongeren. In PSW-3 spreek je met je docenten af dat je met de doelgroep kinderen en jongeren wilt werken. Je leert je taalgebruik en opdrachten aan te passen aan jouw doelgroep en je volgt als extra vijf dagen, de cursus ‘Werken met Kinderen’.

Informatie over kosten en datums vind je hier.

Als je altijd doet wat je deed krijg je wat je altijd kreeg