PSW-3

Psychosociaal Coach Beeldend – PSW-3

 

Een heel studiejaar met als focus de kerncompetenties van Coachen d.m.v. beeldend werken.  Natuurlijk is ook deze route gebaseerd op ACT en het Kernkwadrant. Het lichaam en dus de ervaring van het zijn in het hier en nu wordt hierin meegenomen. Veel zullen we bezig zijn met het onderzoeken van ons eigen proces op basis van ACT en het zelf bedenken van creatieve opdrachten. Dit alles leidt tot een stevige basis voor het PSW-4 therapeuten jaar. Tevens geven we aandacht aan het protocol van het counselen.

Ga je door naar de route voor Therapeut Beeldend (PSW-4), dan starten we daar met de thema’s van beeldelementen maar nu gekoppeld aan dit vakgebied, oefensessies en nog veel meer zoals ook kunstzinnige dagen en lichaamswerk.   

Uitgangspunt voor de Psychosociale Coaching Beeldend is het tot beeld komen, dit bevragen en met behulp van lichaamswerk de cliënt (en eerst jezelf) te leren zijn met wat er is. Daarna volgt om door middel van creatieve opdrachten de cliënt (en jezelf) andere standpunten te leren innemen en d.m.v. kunstzinnige opdrachten de waardegerichte actie te oefenen. Zoals gezegd staat het beeld én de bevraging daarvan altijd centraal en je oefent tijdens de lesdagen hoe je dat gestructureerd en doelgericht aan kunt pakken. Met uitgangspunten van ACT (Acceptance & Commitment Therapy), de beeldtaal, Kunstzinnig Proces, gebruik van verschillende materialen, werkvormen en technieken, zijnsoriëntatie, schematherapie en kernkwadranten leer je compassievol te counselen.  Waarbij er ruimte is voor jouw persoonlijke stijl. 

Je leert hoe je kunt bemoedigen, uitdagingen helder krijgt, waardegericht handelt om zo de cliënt via beeld en woord inzicht te laten krijgen in hoe ‘te doen wat werkt’. 

Humor, lef, creativiteit, passie, out of the box, buiten de lijntjes durven denken en doen.

Learning by doing staat centraal, weten en doen onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld, zelf ervaren en uitvoeren oftewel, let’s ACT! Goed voor een certificaat Psychosociaal Coach Beeldend.

Informatie over kosten en datums vind je hier.

Het verschil tussen waarden en doelen is dat doelen het eindpunt markeren dat je wilt bereiken, en waarden gaan over de reis daar naartoe.
Gijs Jansen