leidraden

Basisprincipes

Basisprincipes

Voor de eigenschappen in de natuur is de mens altijd al op zoek naar wetmatigheden, men noemt dit wetenschap.

Voor de innerlijke fenomenen, de psyché, is er wellicht een dergelijk patroon van wetmatigheden te beschrijven:

Vrije Academie ’t Pad hanteert een vijftiental principes waar al onze opleidingen en cursussen aan ten grondslag liggen.  

1. Spiegelen en symboliek...

Zo boven, zo beneden. Het goddelijke spiegelt zich in de schepping.

4. Oneindigheid…

De mens draagt alle kwaliteiten en eigenschappen in zich. We zijn allemaal compleet.

6. Interactie…

Interactie brengt kwaliteiten en eigenschappen in het bewustzijn en ontwikkelt ze. Ervaring doorgeven doen zowel de meester als de leerling groeien.

10. Wederkerigheid…

Wat je geeft, krijg je terug. Dat wat ik de ander aandoe, doe ik mezelf aan.

12. Transformatie…

Naarmate we geestelijk groeien leren we de tegenpolen ontstijgen.

2. Liefde…

Uit liefde is alles ontstaan. Liefde is een energie die bindt, verenigt en transformeert. In de liefde huist ons zelfhelend vermogen.

5. Levensopdracht…

Toeval bestaat niet. Alles wat er op je pad komt geeft je gelegenheid te leren. Dit leren vormt je levensopdracht.

8. Uniciteit…

Besef dat je bent wie je bent en dat dat goed is, en dat je niet iemand anders hoeft te worden dan je bent. Dat alleen jij bent zoals je bent!

11. Polariteit…

Het leven kent veel tegenpolen zoals donker en licht, vreugde en verdriet, orde en chaos. Het één kan niet zonder het ander. Dit zorgt voor de eeuwige beweging.

14. Vrije wil en groei…

Je schept met je eigen gedrag ook je eigen omstandigheden. De kosmos steunt onze diepste overtuigingen onvoorwaardelijk. Waar je aandacht aan geeft, groeit.

3. Eenheid…

De schepping is een eenheid waarvan alle onderdelen met elkaar verbonden zijn.

7. Creaiviteit…

Uitdrukking geven aan kwaliteiten en eigenschappen geeft de wereld vorm.

9. Verantwoordelijkheid

Iedereen is verantwoordelijk voor het eigen groeiproces en de eigen leefomgeving. Met gedrag en gedachten schep je je eigen omstandigheden. Je kunt het leed niet voor een ander wegnemen.

13. Projectie…

We zien de wereld zoals we zelf zijn. Dat geldt voor de schaduw en de lichte kanten in onszelf.

15. Vertrouwen…

Er is wat er is. Vertrouwen hebben op je eigen intuïtie en het pad lopen. Vertrouwen in kansen en mogelijkheden en moeilijkheden die je geboden worden