Opleidingsinstituut voor kunstzinnig hulpverlenen en kunsteducatie

‘Kunst maken maakt gelukkig’

We leven in een tijd waarin (westerse) samenlevingen georganiseerd zijn op basis van ongelijkwaardigheid, uitbuiting en hiërarchie, leidend tot egocentrisch individualisme, eenzaamheid en arrogantie.

Hiernaast leeft een sterke behoefte aan systemen waarin fundamentele waarden als gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid voor de verschillen tussen mensen, worden gerespecteerd. Om bij te dragen aan deze ontwikkeling naar een gezonde balans in individuele en collectieve belangen, zijn mensen nodig die durven te pionieren. Het vraagt om moed om verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die boven jouw eigen belang uitstijgen en het vraagt om bewustzijn van je authentieke en creatieve kwaliteiten, waarmee jij het verschil kunt maken.

Vind je dit een interessante visie?

Wil je met ons mee pionieren en leren jezelf creatief te ontwikkelen en groeizaam neer te zetten in je persoonlijke en/ of werkzame leven?

Dit kan met behulp van onze opleidingen tot Holistisch Beeldend Kunstenaar en/of Psychosociaal Therapeut Beeldend. Het geven van therapie, workshops, cursussen, educatieve jeugdtrajecten, coachende trainingen en het exposeren van kunstzinnig werk behoort tot de mogelijkheden na het volgen van deze opleidingen, waarin via je eigen kwaliteiten vorm en inhoud geven aan onze visie centraal staat.

We zijn een unieke, andere Academie waarbinnen de ontwikkeling van zowel het beeldend vermogen als de persoonlijke belevingswereld van studenten en cursisten geïntegreerd is in een vernieuwende vorm van leren. Je wordt als ‘geheel’ mens aangesproken: hoofd, hart en handen zijn met elkaar verbonden binnen ons uitdagende lesprogramma. Ons uitgangspunt is dat creëren en werken vanuit eigen waarden en waarheid, in bewuste verbinding met die van anderen, bijdraagt aan een groter gevoel van saamhorigheid en verantwoordelijkheid voor elkaar.

Kunst en mens: een oorspronkelijke eenheid. Wil jij de kunstenaar in jezelf ontdekken, elke lesdag met de beeldende elementen stoeien en je creativiteit tot expressie leren brengen? Binnen een veilige sociale bedding jouw unieke mogelijkheden ontwikkelen om een nieuwe rol van maatschappelijke betekenis te vinden?
Het is echt mogelijk ……

Beeldende therapie: is de individuele mens ziek of is de samenleving ziek? Wij gaan in principe uit van het laatste waarbij het individu echter wél zelf de verantwoordelijkheid heeft om op basis van de weerstanden van het leven zichzelf te bevrijden van bevangende emoties, belemmerende overtuigingen en onfunctioneel gedrag. En hoe dan wel? Te bewegen in de richting die wezenlijk waardevol is en bijdraagt aan het totaal maakt vrij.

Alumni

Kom in contact met Psychosociaal Therapeuten Beeldend, Psychosociaal Coaches Beeldend en Holistisch Beeldend Kunstenaars die zijn afgestudeerd aan de creatieve opleidingen van Vrije Academie ’t Pad.

Voor wie

De opleidingen van de Vrije Academie ’t Pad zijn voor iedereen die zich op persoonlijk en/of professioneel vlak beeldend wil ontwikkelen. Als je de kunstenaar in je wilt ontdekken of psychosociaal therapeut wilt worden….we koppelen kunst, psychologie en filosofie aan wie jij bent. Ervaring met kunst is niet vereist.

Testimonials

Lees wat studenten
van de creatieve opleidingen
van Vrije Academie ’t Pad vinden.

Missie

We streven er naar recht te doen aan ieders kwaliteit. We werken met hoofd, hart en handen. Wij stellen ons zelf tot doel een dieper inzicht en praktische vaardigheden aan te bieden zodat je heel praktisch en met een vernieuwd zelfvertrouwen in het leven kunt staan.

Door wie

Marjan Raven heeft in 2005 het opleidingsinstituut opgericht en geeft er uit bevlogenheid les. Tevens geeft zij leiding aan een geïnspireerd en zeer betrokken team van docenten.

Visie

We verlangen ernaar om als mens ‘onszelf te kunnen zijn’. Het leven is ongewis en materiële zekerheid verkrijgen is een illusie. Geestelijk krachtig worden door te doen wat ten diepste waardevol voor je is, is een zinvol antwoord.

Accreditatie en Erkenningen

Vrije Academie ’t Pad is een CRKBO geregistreerde instelling, waardoor vrijgesteld van btw. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingen voor Kort Beroepsonderwijs. Accreditatie van SRVB nascholing. Vrije Academie ’t Pad is erkend door de Vereniging Tekentaal, en de PTB-opleiding is geaccrediteerd door KTNO en erkend door NVST en VIV.

Locatie

Vrije Academie ’t Pad bevindt zich in Opheusden, net onder Wageningen, op een prachtig gelegen locatie vlak aan de dijk met uitzicht over de uiterwaarden in de Betuwe. In ons pand bevindt zich een winkeltje in teken- en schildermaterialen van
Verfijnd Veenendaal.

Nieuwsbrief

Helemaal op de hoogte van Vrije Academie ’t Pad. Deze nieuwsbrief zit vol inspirerende en creatieve ideeën, gemaakt in samenwerking met de studenten.

Onze werkwijze

Onze methode begint bij het creëren van speelse ruimte en resulteert in zelfbewuste, flexibele, eigenzinnige mensen

newspaper templates - theme rewards