Het

Kunstzinnig Proces

De acht stappen van het kunstzinnig proces

Voor de eigenschappen in de natuur is de mens altijd al op zoek naar wetmatigheden, men noemt dit wetenschap.

Voor de innerlijke fenomenen, de psyché, is er wellicht een dergelijk patroon van wetmatigheden te beschrijven:

Vrije Academie ’t Pad hanteert een vijftiental principes waar al onze opleidingen en cursussen aan ten grondslag liggen.  

2. Experimenteren:

Zonder reserves vrij kunnen bewegen, vanuit de eigen innerlijke energie werken, dit is durven zijn als een kind, loslaten van alle opgelegde grenzen en keurig zijn. Onderzoeken en het onverwachte toelaten.

4. Verbaliseren:

Weten wat er te zien valt, voelen wat er te voelen valt, dit kunnen benoemen zodat het bewust wordt en de volgende stap ook bewust gemaakt kan worden.

5. Accepteren:

Omarmen wat er is.

8. Exposeren:

Titel geven, inlijsten van het werk, naar buiten brengen en toepassen van je kwaliteiten. Kunstzinnige vorming is een proces op zich. Het heeft raakvlakken met alle processen in het leven. Er is veel ‘bewegingsvrijheid’ nodig om alle beeldelementen ten volle tot hun recht te doen komen.

1. Richting:

Dat wat je motiveert of inspireert, dat wat je in beweging zet. Wat je wilt onderzoeken, waar je heen wilt. Dit kan een innerlijke drang zijn om te uiten maar ook een vaardigheid die je wilt versterken.

3. Observeren:

Waarnemen, aftasten met je ogen, scannen/invoelen, net zolang kijken tot je weet wat de volgende stap is, afstand nemen.

6. Integreren:

Naar binnen brengen, verbinden, verinnerlijken.

7. Transformeren:

Doen wat je waargenomen hebt, verwerken en toevoegen, uitwerken. (knippen, scheuren, ander materiaal toevoegen, elimineren, omdraaien, kaderen) Hierbij is de steun van de docent nodig die mogelijkheden ziet die de cursist door de oordelen op zijn eigen werk en dus op zichzelf, niet meer ziet. Hier vindt de bevrijding plaats.

Doel: het doorleven van het kunstzinnig proces

Het doorleven van het kunstzinnig proces heeft een aantal functies, te weten:

• het vergroot je vocabulaire van de beeldtaal;
• het geeft bewegingsvrijheid, lef en zelfvertrouwen;
• je oefent zelfwaardering;
• het maakt dat je soepel vanuit de vijf primaire beeldelementen kunt werken;
• het geeft je ervaring met materialen en helpt je vaardigheden te ontwikkelen;
• het helpt je met het doorbreken van eigen grenzen;
• het versterkt je doorzettingsvermogen;
• het brengt transformatiemomenten;
• het leert je confrontaties aan te gaan;
• het leert je oordelen over jezelf los te laten, omdat oordelen belemmerend werken;
• het brengt je op plaatsen waar je nog niet eerder geweest bent.

Het kunstzinnig proces in HBK

Het kunstzinnig proces loopt als een rode draad door alle leerjaren van de opleidingen op Vrije Academie ‘t Pad. Het is een belangrijk onderdeel van de eerste twee basisjaren van het persoonlijk proces van de ‘Kern-in-Beeld’ opleiding. In de afstudeerrichting Holistische Beeldende Kunst (HBK) wordt er ook veel meer expliciet met het kunstzinnig proces gewerkt met als doel Holistisch Beeldende Kunstenaar te worden door de leerjaren Holistische Beeldende Kunst jaar 3 (HBK-3) en jaar 4 (HBK-4) met succes af te ronden.