PSW-2

Psychosociaal Werk – PSW-2

Kenmerken van PSW-2 is met name bewust zelf doen / ervaren en tevens uitzoomen en onderzoeken wat er gebeurt en waarom: Bevragen van de lesstof: waarom doen we wat we doen? Het is een creatief jaar waarbij we materialen gaan ontdekken in te zetten door ervaringsgericht leren. Belangrijk hierbij is de betekenis van polaire materialen/ polaire opdrachten evenals de gelaagdheid in een beeld. Frame of reverences…? Ja natuurlijk, we kijken allemaal anders, dus vanuit welk concept spreekt, handelt en voelt iemand?

In dit studiejaar ga je oefenen in groepjes, een oefeningenboek opstarten en ACT ervaren en analyseren. We zullen beeldende opdrachten analyseren en je leert het kernkwadrant in te zetten. We zullen lichaamswerk koppelen aan materiaal en techniek en je bekwaamd je verder in ‘Geweldloze Communicatie’. Dit doe je tijdens het oefenen van het geven en ontvangen van feedback.
Bij uitstek onderzoeken we het fenomeen van creatieve hulpeloosheid in combinatie met het beeldende proces.
Des te belangrijker wordt het inzicht van de betekenis van acceptatie.
Het verschil tussen kijken en zien, analyse en heelheid, denken en voelen komt op diverse manieren gedurende het hele jaar voorbij. En natuurlijk ook de functie van hoofd hart en handen als samenhang, dit leer je toepassen in het aangeboden lesformat.

Informatie over kosten en datums vind je hier.

Het verschil tussen waarden en doelen is dat doelen het eindpunt markeren dat je wilt bereiken, en waarden gaan over de reis daar naartoe.
Gijs Jansen