Psychosociaal Therapeut Beeldend

Doen wat ‘werkt’ is eerst kunnen ‘zijn’ met….

Psychosociaal Therapeut Beeldend – 3

Tijdens dit studiejaar krijg je in het eerste half jaar ACT en Kernkwadrant beeldend, lichaamsgericht en dus ervaringsgericht aangeboden zodat je een stevige basis hebt voor het PTB-4 jaar. Tevens geven we aandacht aan het protocol van het PTB counselen. In het tweede half jaar starten we met de beeldelementen, oefensessies en nog veel meer zoals ook kunstzinnige dagen en lichaamswerk.  

Uitgangspunt is het tot beeld komen, dit bevragen en leren zijn met wat er is. Andere standpunten leren innemen en d.m. kunstzinnige opdrachten de waardegerichte actie te oefenen. Zoals gezegd staat het beeld én de bevraging daarvan altijd centraal en je oefent tijdens de lesdagen hoe je dat gestructureerd en doelgericht aan kunt pakken. Met uitgangspunten van ACT (Acceptance & Commitment Therapy), de beeldtaal, Kunstzinnig Proces, gebruik van verschillende materialen, werkvormen en technieken, zijnsoriëntatie, schematherapie en kernkwadranten leer je compassievol te counselen.  Waarbij er ruimte is voor jouw persoonlijke stijl. 

Je leert hoe je kunt bemoedigen, uitdagingen helder krijgt, waardegericht handelt om zo de cliënt via beeld en woord inzicht te laten krijgen in hoe ‘te doen wat werkt’. 

Humor, lef, creativiteit, passie, out of the box, buiten de lijntjes durven denken en doen.

Learning by doing staat centraal, weten en doen onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld, zelf ervaren en uitvoeren oftewel, let’s ACT! Dit traject wordt afgesloten met een praktijkexamen. 

Informatie over kosten en datums vind je hier.

Het verschil tussen waarden en doelen is dat doelen het eindpunt markeren dat je wilt bereiken, en waarden gaan over de reis daar naartoe.
Gijs Jansen

newspaper templates - theme rewards