Achtergrond kunstzinnige therapie

Kunstzinnige therapie was de eerste…..

De geschiedkundige achtergrond van Psychosociale Therapie Beeldend


Kunstzinnige therapie is er in vele soorten en maten. Op Vrije Academie ’t Pad gaat het in alle opleidingen over een unieke combinatie van beeldend werken en ACT (Acceptatie en Commitment Therapie).

Daarbij zijn we vanzelfsprekend schatplichtig aan de antroposofische kunstzinnige therapie, de eersten die in het begin van de 20e eeuw kunst en therapie met elkaar gingen verbinden. Hoe revolutionair is dat wel niet geweest. Daarna volgde in eind jaren 70 de eerste opleidingen creatieve therapie (vaktherapie beeldend)en jaren later de opleiding tekentherapie. Van dit alles hebben we gewoon gekeken wat werkt in deze huidige tijden met huidige therapievormen zoals dus ACT.

Maar ook, niet te vergeten is de kunstacademie en haar educatieve model een belangrijke inspirator voor onze leermethode en therapeutische protocol. We hebben geanalyseerd hoe de aanpak van de kunstenaar werkt.

De andere kunstacademie: Intuïtief tekenen <–> waarnemend tekenen.

De traditionele, en zeer beproefde leerroute op de kunstacademies gingen en gaan via het tekenen van wat je ziet: een mens, een dier, een landschap of een stilleven. Je analyseert dat wat je ziet via de wetmatigheden van de beeldelementen. Het gevoelselement is dan ondergeschikt of onbewust. Voor
de opkomst van de foto en filmcultuur was de beeldende kunst puur een communicatiemiddel. Het innerlijk van de kunstenaar kwam via de beelden wel naar voren maar was geen doel op zichzelf. Pas in de loop van de 19e eeuw in alle nieuwe filosofische mensbeelden die toen ontstonden, emancipatie, de mens centraal, kwam de kunstenaar en zijn kunst in een heel ander licht te staan.

Wat de kunstenaar uit wou drukken, wat er in hem leeft, wie hij is, zijn speciale genie…. Dit werd het onderwerp zelf. De intuïtieve kunst als fenomeen was geboren, ‘kunst maakt het onzichtbare zichtbaar’ zei Paul Klee.

Op de Vrije Academie ’t Pad spelen we met beider fenomenen door de innerlijke houding die nodig is voor het tot beeld komen te koppelen aan ACT en als inzet te gebruiken voor de Psychosociale Therapie Beeldend en als ontwikkelingsweg voor de Holistische Beeldende Kunst.

Als je weet wat er voor jou echt toe doet kun je onder alle omstandigheden makkelijker je keuzes maken en de consequenties dragen van diezelfde keuzes.

newspaper templates - theme rewards