Praktische Filosofie – Een handvat richting autonoom kunstenaarschap

4-daagse cursus/nascholing vanaf september 2019

Filosofie als onderdeel van het leven

Hoofd – Hart – Handen. Dat is waar het leven, en de kunst over gaat.

Bij ‘filosofie’ denken we al snel aan moeilijke concepten en hard nadenken. Maar filosofie kan ook heel praktisch zijn. Het is een onderdeel van het leven.

In deze cursus staat de filosofie van het leven centraal. Ja, er wordt nagedacht, maar er wordt voornamelijk ervaren wat dat is om filosofisch bezig te zijn: met hoofd, hart en handen op een lijn. 

Elke cursusdag staan andere filosofische stroming centraal, die door middel van beeldende en kunstzinnige opdrachten ervaren wordt en zo leidt tot een nieuwe manier van kijken en creatie. Een cursus vol inspiratie, die denken en doen niet als elkaar tegenwerkende onderdelen van het leven begrijpt. 

Filosofie wordt dan een methode die onmisbare handvatten geeft aan kunstenaars van alle niveaus. 

Ook voor filosofen die al bekend zijn met filosofische denkbeelden een mooie uitdaging om deze beeldend te gaan leren ervaren. 

Praktische Filosofie

Deze cursus is dus geen cursus beeldende kunst, en ook geen theoretische cursus kunstfilosofie. In deze cursus gaan we expliciet niet op zoek naar een begrip of een verklaring voor kunst of naar antwoorden op de vraag ‘wat is kunst’. In plaats daarvan wordt filosofie in deze cursus ingezet als een methode, die de kunstzinnige houding van de autonome kunstenaar en de beeldend therapeut verdiept en versterkt.

Kunst is net als filosofie een uiting van de manier waarop je als denkende kunstenaar of als artistiek filosoof naar de wereld kijkt. Dit perspectief op de wereld ligt verankerd in onze manier van denken, en hier is een hele geschiedenis aan verbonden. In deze cursus komen verschillende stappen in deze ontwikkeling van denken/kijken aan bod, en wordt filosofie direct gekoppeld aan de kunst: door na te denken, door te kijken en door zelf te ervaren.

Beeldend werken

Een cursusdag bestaat telkens uit een filosofisch deel dat aan de hand van kunstzinnige opdrachten verwerkt en ervaren wordt. Hiervoor brengt eenieder zijn eigen materiaal mee (materiaallijst wordt vooraf meegedeeld). Tijdens elke cursusdag zal een andere filosofische stroming centraal staan. In deze reeks van vier cursusdagen zullen we ingaan op thema’s uit de hedendaagse filosofie die van belang zijn voor de hedendaagse kunstenaar: de ethische relatie tot de wereld volgens Levinas en Bracha Ettinger, de fenomenologie van Husserl en Heidegger, levenskunst volgens Pierre Hadot en Michel Foucault, en het existentialisme van Nietzsche en Sartre.

Voor wie?
Voor kunstenaars (in opleiding), filosofen en filosofisch geïnteresseerden die theoretische concepten willen ervaren d.m.v. beeldend werken. Vaktherapeuten en coaches die de verbinding van filosofische concepten aangaande de mens met het beeldend werken willen verdiepen.

Achtergrond in filosofie of het maken van kunst is niet noodzakelijk. Openheid om je perspectief te vergroten, te reflecteren op je eigen kunstenaarschap en je handen uit de mouwen te steken wel.

Docent: Nicole des Bouvrie. Nicole heeft een PhD in ‘filosofie, kunst en kritisch denken’. Ze werkt als freelance filosofe naast op universiteiten ook op steeds meer plekken waar ze mensen begeleid op hun eigen filosofische pad. Als psychosociaal therapeut beeldend, en als docent. Nicole geeft lessen kunst/filosofie in alle leerjaren van de Vrije Academie ’t Pad, waar ze tevens studiebegeleider PSW, scriptiebegeleider en lid is van de eindexamencommissie voor de opleiding Holistische Beeldende Kunst. 

Vier dagen: woensdagen 25 september, 9 en 23 oktober en 6 november 2019 
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Kosten: € 525 inclusief syllabus
Materialen: inclusief papier, exclusief overige materialen zoals kleurpotloden, bijenwaskrijt, pastel- en oliepastelkrijt, deze zijn eventueel in het winkeltje bij ’t Pad te koop. Exclusief lunch, inclusief koffie en thee.
Plaats: Opheusden, Koningsstraat 2A

Deze cursus gaat door bij tenminste vijf deelnemers.

Reactie van een deelnemer:

“Kom er achter dat ik ga nadenken over welke boodschap heb ik te vertellen… door de filosofie te integreren maak ik ander werk nu…. ook in mijn ”zelfportret”. In het begin wilde ik graag boekenkennis.  MAAR… Door het te laten vertalen in beelden is de ervaring intenser.   Dus je cursus heeft impact op mij. Bedankt.”

Filosofie is… “een uitnodiging aan ieder mens om zichzelf te transformeren.” ~ Pierre Hadot

newspaper templates - theme rewards