Praktische Filosofie – Een handvat richting autonoom kunstenaarschap

4-daagse cursus/nascholing vanaf mei 2019

Filosofie voor de Kunstenaar 1

Filosofie is een methode die onmisbare handvatten geeft aan autonome kunstenaars (in opleiding). Kunst en beeldend werken geeft onmisbare handvatten voor filosofen (in opleiding) om filosofische denkbeelden te kunnen ervaren. In deze cursus zullen we deze praktische, filosofische handvatten gaan bekijken en vooral ook: ervaren en toepassen door middel van beeldend werken.

Praktische Filosofie

Deze cursus is geen cursus beeldende kunst, maar ook geen theoretische cursus kunstfilosofie. In deze cursus gaan we expliciet niet op zoek naar een begrip of een verklaring voor kunst of naar antwoorden op de vraag ‘wat is kunst’. In plaats daarvan wordt filosofie in deze cursus ingezet als een methode, die de kunstzinnige houding van de autonome kunstenaar en de beeldend therapeut verdiept en versterkt.

Kunst is net als filosofie een uiting van de manier waarop je als denkende kunstenaar of als artistiek filosoof naar de wereld kijkt. Dit perspectief op de wereld ligt verankerd in onze manier van denken, en hier is een hele geschiedenis aan verbonden. In deze cursus komen verschillende stappen in deze ontwikkeling van denken/kijken aan bod, en wordt filosofie direct gekoppeld aan de kunst: door na te denken, door te kijken en door zelf te ervaren.

Beeldend werken

Een cursusdag bestaat telkens uit een filosofisch deel dat aan de hand van kunstzinnige opdrachten verwerkt en ervaren wordt. Hiervoor brengt eenieder zijn eigen materiaal mee (materiaallijst wordt vooraf meegedeeld). Tijdens elke cursusdag zal een andere filosofische stroming centraal staan. In deze reeks van vier cursusdagen zullen we ingaan op thema’s uit de hedendaagse filosofie die van belang zijn voor de hedendaagse kunstenaar: de ethische relatie tot de wereld volgens Levinas, de fenomenologie van Heidegger, levenskunst volgens Pierre Hadot en het existentialisme van Nietzsche en Sartre. Elk thema dient als ingang tot een onderdeel van het autonome kunstenaarschap.

Voor wie?
Voor kunstenaars (in opleiding), filosofen en filosofisch geïnteresseerden die theoretische concepten willen ervaren d.m.v. beeldend werken. Vaktherapeuten en coaches die de verbinding van filosofische concepten aangaande de mens met het beeldend werken willen verdiepen.

Achtergrond in filosofie of het maken van kunst is niet noodzakelijk. Openheid om je perspectief te vergroten, te reflecteren op je eigen kunstenaarschap en je handen uit de mouwen te steken wel.

Docent: Nicole des Bouvrie. Nicole heeft een PhD in ‘filosofie, kunst en kritisch denken’. Ze werkt als filosofisch onderzoeker aan de universiteit van Brighton en geeft lessen kunst/filosofie op de Vrije Academie ’t Pad, waar ze tevens scriptiebegeleider is en lid is van de eindexamencommissie voor de opleiding Holistische Beeldende Kunst. 

Vier dagen: vrijdagen 10 en 24 mei en 7 en 21 juni 2019 OF zaterdagen 11 en 25 mei en 8 en 22 juni 2019
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Kosten: € 525 inclusief syllabus
Materialen: inclusief papier, exclusief overige materialen zoals kleurpotloden, bijenwaskrijt, pastel- en oliepastelkrijt, deze zijn eventueel in het winkeltje bij ’t Pad te koop. Exclusief lunch, inclusief koffie en thee.
Plaats: Kesteren, Boveneindsestraat 27

Geaccrediteerd door SRVB voor 22 punten. 

Deze cursus gaat door bij tenminste vijf deelnemers.

Reactie van een deelnemer:

“Kom er achter dat ik ga nadenken over welke boodschap heb ik te vertellen… door de filosofie te integreren maak ik ander werk nu…. ook in mijn ”zelfportret”. In het begin wilde ik graag boekenkennis.  MAAR… Door het te laten vertalen in beelden is de ervaring intenser.   Dus je cursus heeft impact op mij. Bedankt.”

Filosofie is… “een uitnodiging aan ieder mens om zichzelf te transformeren.” ~ Pierre Hadot

newspaper templates - theme rewards