Opleiding Psychosociaal Werk

Doen wat werkt

Leven naar je waarden

De Vrije Academie ’t Pad staat voor een holistische aanpak van hoofd, hart en handen. De academie geeft betekenis aan de combinatie beeldende kunst en psychologie, waarbij een positief mensbeeld centraal staat. Dat maakt onze academie ideaal voor mensen die werken met personen met een burn-out, trauma en / of psychosociale problemen. Ook als je hier zelf mee te maken hebt, helpen onze opleidingen om jouw kracht te (her)ontdekken.

Holistisch werken
Hierbij gebruiken we de zes beginselen van Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en het kunstzinnig proces. De hele mens met al zijn aspecten wordt door deze methode aangesproken. Leven is een creatief proces. Creatief en kunstzinnig werken, spiegelt hoe je dat doet en geeft je de mogelijkheid je te ontwikkelen als authentiek en autonoom mens. We stellen onszelf ten doel je hierin te begeleiden.

ACT praktisch beeldend toepassen in AKW en JIB 

Groei is delen wie je bent
Dit toegepaste studietraject in de richting psychosociaal werk bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit het onderzoeken van je beeldende vermogen in je eigen jeugd en hoe dit weer in te kunnen zetten in de begeleiding van anderen. Het tweede deel leert je deze inzichten en jouw eigen creativiteit vorm te geven in lessen voor jouw doelgroep.

Kosten studiejaar 2017-2018: € 1.115 per deel

Voor losse trajecten zie: Bijscholing/Cursus


Mentorgesprek: € 85
Docenten: Monique van Vugt en Carolien de Wit.
Lesdagen: één keer per maand een blok van twee aaneengesloten dagen. Vrijdagen en zaterdagen.
Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur

PSW- 4 Afstuderen als Psychosociaal Therapeut Beeldend

Counseling en kunst
De opleiding psychosociaal therapeut beeldend draait volledig om beeldend werken en oefenen in counseling. Dit studiejaar bouwt voort op de twee basisjaren. Toelating na getoonde geschiktheid door het team te bepalen. Tijdens een intensief studietraject van anderhalf jaar praten we over processen, transparantie en betrokkenheid. Allemaal cruciaal om een goede therapeut te worden. Daarnaast leer je individuen te begeleiden en leer je de stappen van het kunstzinnige proces op gang te brengen. Onderdeel daarvan is het objectief vragen kunnen stellen naar aanleiding van de beelden. Dit doe je aan de hand van de negen beeldelementen energie, toon, kleur, lijn, vorm, diepte, zen, figuratief en symboliek. Deze route is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT). In dit spannende en leerzame jaar groei je uit tot een psychosociaal therapeut beeldend.

Kosten studiejaar 2017-2019: € 3.590
Mentorgesprek 2x: € 85,-
Docenten: Marjan Raven en Yvonne Bal
Studiebegeleiders: Annemieke Varkevisser en Monique van Vugt
Lesdag: Om de veertien dagen op donderdag (totaal 34 lesdagen)
Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur
Andere studie-uren: intervisie, boekenlijst, oefensessies, modules bestuderen. Voor verdere specificaties zie studiegids.
SRVB, Register Vaktherapie, accrediteert dit studietraject met 75 punten
www.registervaktherapie.nl

Instromen met voldoende vooropleiding is bespreekbaar in een intakegesprek. Om instroom mogelijk te maken zijn er op 22 en 24 augustus twee studiedagen om je in te werken in de werkvormen van ’t Pad.
Kosten: € 150
Data: nader te bepalen
Docent: Marjan Raven

newspaper templates - theme rewards