Werken met groepen mensen

Leer anderen te inspireren in je eigen Atelier

Atelierdocent KunstZinnig Werken

Je zit vol ideeën, je wilt graag mensen inspireren en deelt graag je opgedane ervaring en kennis van het beeldend werken. In dit traject krijg je handvatten om op een gestructureerde, inspirerende wijze activiteiten op te zetten, lessen te maken. Je gaat praktisch aan de slag en leert hoe een idee om te zetten tot een zinvolle kunstzinnige les. We starten heel praktisch met hoe je een activiteit logisch in elkaar zet, welke doelen je wilt bereiken en hoe ga je om met inspiratie en materialen. Vervolgens ga je onderzoeken wat jij te bieden hebt voor de groep. Hoe breng je over wat de bedoeling is? Hoe motiveer en inspireer jij de ander? Welke kwaliteiten zet je daarbij in? Hoe communiceer je met een groep? Wat heb je nodig om leiding te kunnen geven aan een groep. Hoe zorg je dat het veilig is voor je cursisten om zich beeldend te kunnen uiten.

Dit alles ontwikkel je door vooral zelf te doen. Praktisch aan de slag gedurende de lesdagen. Leren vanuit de ervaring, waardoor de theorie helder wordt. Van elkaar, met elkaar. Waarbij veiligheid, openheid en bereidheid voorwaarden zijn om te doen waar jij warm voor loopt!

Kernwoorden hierbij zijn, spelen, ontdekkingstocht, ont-moeten, sfeer, materiaal aanbod, humor, open staan, elkaar inspireren, doen.

Kosten studiejaar 2017-2018: € 1.115
Mentorgesprek: € 85
Docent: Monique van Vugt
Lesdagen: Vrijdag en zaterdag in vier blokken en één terugkomdag in nader overleg.
Datums: 26 en 27 januari, 23 en 24 februari, 23 en 24 maart en 20 en 21 april 2018


Lestijden: 10.00 uur – 16.30 uur

Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan.
Albert Camus

newspaper templates - theme rewards