Praktische Filosofie

Een handvat richting autonoom kunstenaarschap

Filosofie voor de Kunstenaar

Filosofie is een methode die onmisbare handvaten geeft aan autonome kunstenaars (in opleiding). In deze cursus zullen we deze praktische, filosofische handvaten gaan bekijken en vooral ook: ervaren en toepassen.

Deze cursus is geen cursus beeldende kunst, maar ook geen theoretische cursus kunstfilosofie. In deze cursus gaan we expliciet niet op zoek naar een begrip of een verklaring voor kunst of naar antwoorden op de vraag ‘wat is kunst’. In plaats daarvan wordt filosofie in deze cursus ingezet als een methode, die de kunstzinnige houding van de autonome kunstenaar en de beeldend therapeut verdiept en versterkt.

Kunst is net als filosofie een uiting van de manier waarop je als denkende kunstenaar of als artistiek filosoof naar de wereld kijkt. Dit perspectief op de wereld ligt verankerd in onze manier van denken, en hier is een hele geschiedenis aan verbonden. In deze cursus komen verschillende stappen in deze ontwikkeling van denken/kijken aan bod, en wordt filosofie direct gekoppeld aan de kunst: door na te denken, door te kijken en door zelf te ervaren.

Een cursusdag bestaat telkens uit een filosofisch deel dat aan de hand van kunstzinnige opdrachten verwerkt en ervaren wordt. Hiervoor brengt eenieder zijn eigen materiaal mee (materiaallijst wordt vooraf meegedeeld). Tijdens elke cursusdag zal een andere filosofische stroming centraal staan. In deze reeks van vier cursusdagen zullen we ingaan op thema’s uit de hedendaagse filosofie die van belang zijn voor de hedendaagse kunstenaar: de ethische relatie tot de wereld volgens Levinas, de fenomenologie van Heidegger, levenskunst volgens Pierre Hadot en het existentialisme van Nietzsche en Sartre. Elk thema dient als ingang tot een onderdeel van het autonome kunstenaarschap.

Voor wie?
Voor kunstenaars (in opleiding), filosofen en filosofisch geïnteresseerden. Achtergrond in filosofie of het maken van kunst is niet noodzakelijk. Openheid om je perspectief te vergroten, te reflecteren op je eigen kunstenaarschap en je handen uit de mouwen te steken wel.


Docent: Nicole des Bouvrie
Datums: 4 x op zaterdag: 30 september, 28 oktober, 11 november en 2 december.
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Kosten: € 475 inclusief syllabus
Materialen: inclusief papier, exclusief overige materialen zoals kleurpotloden, bijenwaskrijt, pastel- en oliepastelkrijt, deze zijn eventueel in het winkeltje bij ’t Pad te koop.
Plaats: Kesteren, Boveneindsestraat 27

Deze cursus gaat door met 5 deelnemers.

Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan.
Albert Camus

newspaper templates - theme rewards